.

.


Veľké písmená Malé písmená Príklad Preklad
A a ananas ananás
Ą ą pociąg vlak
B b bóbr bobor 
C c cebula
cibuľa
Ć ć ćma
mora 
D d dom  dom 
E e echo echo
Ę ę dziękuję  ďakujem 
F f fort
pevnosť
G g góra
hora 
H h druh
spoločník
I i igła  ihla 
J j jaszczurka
jašterica 
K k kot  mačka
L l litera  písmeno
Ł ł łóżko  lôžko 
M m miłość  láska 
N n noc noc
Ń ń koń  kôň 
O o obcokrajowiec  cudzinec
Ó ó ósmy  ôsmy 
P p piątek piatok
R r rdza  hrdza 
S s Słońce Slnko
Ś ś środek  stred
T t talent  talent 
U u ucho  ucho
W w woda voda
Y y czytać čítať
Z z zadanie zadanie
Ż ż żart vtip 
Ź ź źródło prameň,

zdroj 

Poľská abeceda – nahrávka:

Príklady slov podľa abecedy – nahrávka:

Preklady – nahrávka:

V poľštine je dôraz (prízvuk) na druhej slabike od konca.

Napríklad: napisać (napísať) , jezioro (jazero), kochać (ľúbiť, milovať).

Dôraz na druhej slabike – príklady:

Výnimkou sú slová gréckeho pôvodu a slovesá končiace na -śmy, -ście, -bym, -by, -byś, -byśmy i -byście, kde dôraz (prízvuk) pripadá na tretiu slabiku od konca.

Napríklad: fizyka (fyzika), czytaliśmy (čítali sme), robilibyście (robili by ste).

Dôraz na tretej slabike – príklady:

Slabiky ci, si, ni, zi, dzi sa vyslovujú mäkko ale s výrazním i.

Napríklad: cis (tis), sito (sito), nigdy (nikdy), zima (zima), dziadek (dedko).

Príklady:

Existujú špeciálne dvojznaky dż, ch, dź, rz, sz, cz ktoré sa vyslovujú ako dž, ch, džj, ž, š, č.

Napríklad: dżdżownica (dážďovka), chleb (chlieb), źdźbło (steblo), rzeka (rieka), szum (šum), człowiek (človek).

Príklady:

Rz sa nevyslovuje ako ž či ř ale ako „rz“ v niektorých slovách cudzieho i poľského pôvodu.

Napríklad: Tarzan, marznąć (mrznúť), mierzić (znechutiť, odradiť).

Príklady:Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.